888 501 101       
Home | Reklama | FORUM | Kontakt       
INFORMACJE Z KRAJU   •   INFORMACJE ZE ŚWIATA   •   CIEKAWE PRODUKTY   •   TARGI VENDINGOWE   •   ABC VENDINGU   •   KATALOG FIRM   •   SYSTEM NAYAX  
nayax

Wprowadzenie
---------------------------------------
Dla początkujących
---------------------------------------
Korzyści
---------------------------------------
Kompatybilność
---------------------------------------
Terminal płatniczy VPOS
---------------------------------------
Podłączenie i montażPraca z systemem
---------------------------------------
Alarmy
---------------------------------------
Reklamacje zdalne
---------------------------------------
Kontrola stanu gotówki
---------------------------------------
Kontrola zatowarowania
---------------------------------------
Obsługa kart prepaid
---------------------------------------
Analiza sprzedaży
---------------------------------------
Wersja mobilna
---------------------------------------
Monyx


Ograniczenia automatów
---------------------------------------
Zasięg sieci i karty SIM
---------------------------------------
EVA-DTSREKLAMA
platnosc karta w automacieStrona główna > System Nayax > Praca z systemem

Praca z systemem Nayax

Każdy klient otrzymuje dostęp do systemu Nayax z poziomu przeglądarki internetowej. Uzyskuje on przy okazji szereg uprawnień administracyjnych pozwalających tworzyć subkonta, definiować uprawnienia dostępu dla podległych użytkowników itp. W początkowym stadium implementacja systemu Nayax dla maksymalnego pozytywnego rezultatu wymaga zmiany pewnych nawyków. Należy także włożyć trochę wysiłku, aby wprowadzić do systemu szereg informacji, które usprawnią pracę z flotą automatów.

Podział floty automatów

Pogrupowanie automatów ułatwia późniejsze zarządzanie nimi. Grupami mogą być np: grupa danego kierowcy, rejon, lokalizacja, zakład, w którym pracuje kilka, kilkanaście maszyn. Utworzenie osobnego podmiotu umożliwia wygodne generowanie statystyk z danej lokalizacji. Przydaje się również kiedy chcemy przekazać ograniczony dostęp dla osób trzecich - np. umożliwić osobie z zakładu wgląd w sytuację wybranej grupy automatów.

Ograniczony dostęp może służyć do zarządzania kartami pracowniczymi, tak żeby wskazana osoba mogła widzieć jedynie karty pracownicze/pre-paid i była w stanie nimi zarządzać zdejmując w ten sposób obowiązek z operatora vendingowego - dezaktywacja zgubionych kart, aktywacja nowych, dodawanie kredytu, zmiana limitu itp.

Bazowanie na alarmach lub okresowa kontrola sytuacji

Korzystanie z telemetrii może odbywać się w trybie czynnym lub biernym. Tryb bierny zakłada odpowiednie ustawienie alarmów oraz poleganie na powiadomieniach generowanych przez system Nayax. O pracy z alarmami i możliwościach systemu w tym zakresie przeczytasz w dziale Alarmy.

Pewniejszym i zalecanym sposobem nadzorowania automatów vendingowych jest okresowe sprawdzanie sytuacji naszej floty przez zalogowanie się do systemu Nayax i przejrzenie tablicy statusów automatów. Jest kilka wariantów tego raportu, ale w każdym przypadku chodzi o aktualizowane w czasie rzeczywistym zbiorcze zestawienie automatów w tabeli pokazującej każdy automat w osobnym wierszu plus najważniejsze dane z punktu widzenia poprawności działania urządzeń.

Zależnie od ustawień filtra możemy widzieć wszystkie automaty lub ograniczyć widok do wybranych lokalizacji. Taki zbiorczy podgląd pozwala szybko ocenić stan automatów - wartość dzisiejszej sprzedaży, ilość wydań, dokładny czas ostatniej transakcji transakcje, czy są jakieś awarie lub alarmy, zasięg i prawidłowość łączeń itp.

Potwierdzanie wizyt w automacie

Dokładne i cenne informacje dostarczane przez system telemetryczny wymagają wskazywania systemowi punktów na osi czasu, będących później odniesieniem podczas generowania raportów i analizowania sprzedaży. Podstawową i jednocześnie najprostszą informacją, która jest ważna z punktu widzenia operatora vendingowego jest sprzedaż od ostataniej wizyty. Aby wizyty były w systemie widoczne, należy potwierdzać uzupełnienie automatu wciskając odpowiedni przycisk na wewnętrznym module Nayax. Wiarygodność przekazywanych do systemu informacji bazuje na każdorazowym potwierdzaniu wizyt, zatem należy zadbać, aby personel obsługujący automat pamiętał o nowej rutynowej czynności.

amit nayax

Dodawanie produktów

Właściwe odwzorowanie rzeczywitych automatów w systemie Nayax bezwzględnie wymaga przypisania produktów konkretnym wyborom w danym automacie. Będzie wówczas możliwe stworzenie tzw. mapy produktów, a co za tym idzie informacje uzyskiwane dzięki telemetrii będą pełniejsze.

Tworzenie map produktów musi poprzedzić dodanie produktów do systemu. Produkty można dodawać pojedynczo, co ma sens tylko w przypadku niewielkiej ich liczby (np. kilka rodzajów gorących napojów dla kawomatów). Dużo wygodniejszą metodą jest zaimporotwanie listy produktów stworzonej uprzendio w pliku Excel.

Produkty można zaimportować do różnych grup produktów. Ułatwia to późniejsze tworzenie map produktów oraz wprowadza przejrzystość i porządek do systemu Nayax. Różne rodzaje gorących napojów znajdą się w grupie 'napoje gorące', napoje i soki w grupie 'napoje', a przekąski i słodycze w grupie 'przekąski' lub 'snaks' - nazwy grup produktów i produktów ustala operator vendingowy.

Użytkownicy systemu Nayax mający odpowiednie uprawnienia mogą samodzielnie dodawac produkty - pojedynczo i hurtowo. W razie potrzeby pracownik firmy Televend doda produkty na życzenie operatora. Wystarczy przesłać listę z nazwami produktów i ewentualnym podziałem na grupy.

Mapowanie automatu

Aby system Nayax przedstawiał w pełni wartościowe analizy i raporty sprzedaży oraz zatowarowania należy dla każdego automatu stworzyć tzw. mapę produktów. Mapa produktów to systemowe/wirtualne odwzorowanie rzeczywistego rozkładu produktów w danym automacie.

Mapę produktów tworzy się w oparciu o listę produktów oraz kody poszczególnych wyborów widoczne w systemie Nayax. Najczęściej wystarczą kody MDB, jednak w przypadku pełnej telemetrii dodawane są również kody korespondujące z danymi pliku EVA-DTS (PA codes).

Stworzenie mapy produktów polega więc na ustaleniu którym wyborom odpowiadają które numery kodu MDB oraz przypisaniem tym numerom konkretnych produktów. Dodatkowo dla każdego produktu ustawiamy pojemność spirali lub pojemnika z półproduktem oraz krytyczny stan zatowarowania, czyli stan, przy którym chcemy być poinformowani o konieczności dołożenia produktów.

Każdy użytkownik systemu Nayax może samodzielnie mapować automaty i tworzyć listy produktów. W przypadku problemów niezbędnego wsparcie udzieli firma Televend.

nayax POLSKA
Promocja Knoppers
Przez dwa wakacyjne miesiące trwa w Sopocie ciekawa akcja promocyjna z wykorzystaniem automatów vendingowych


CZYTAJ DALEJ
---------------------------------------

ŚWIAT
Pizzomatic
Skomplikowany i drogi automat przygotowuje pizzę od podstaw


CZYTAJ DALEJ
---------------------------------------

POLSKA
Książkomaty
Automaty sprzedawały nową powieść H. Murakamiego zanim ta pojawiła się w księgarniach


CZYTAJ DALEJ
---------------------------------------

ŚWIAT
Vending po hiszpańsku
250 nowoczesnych automatów vendingowych na jednym tylko lotnisku w Madrycie


CZYTAJ DALEJ
---------------------------------------

POLSKA
Automat jako magazynier
Zamiast sprzedawać, automaty mogą zastąpić magazyniera: wydawać określone produkty i rejestrować poszczególne pobrania


CZYTAJ DALEJ- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Home | Informacje z kraju | Informacje ze świata | Ciekawe produkty | Targi vendingowe | ABC vendingu | Katalog firm | System Nayax | Kontakt
© Copyright 2013-2016 Portal Vendingowy