888 501 101       
Home | Reklama | FORUM | Kontakt       
INFORMACJE Z KRAJU   •   INFORMACJE ZE ŚWIATA   •   CIEKAWE PRODUKTY   •   TARGI VENDINGOWE   •   ABC VENDINGU   •   KATALOG FIRM   •   SYSTEM NAYAX  
firmy vendingowepopularPOLSKA
Płatność kartą bankową
Klienci automatów vendingowych nie są skazani na transakcje gotówkowe


CZYTAJ DALEJ
---------------------------------------

ŚWIAT
Vending po włosku
We Włoszech funkcjonuje prawie 20 razy więcej automatów niż w Polsce


CZYTAJ DALEJ
---------------------------------------

TARGI VENDINGOWE
Vendiberica 2015
Zdjęcia z III edycji hiszpańskich targów vendingowych


CZYTAJ DALEJ

REKLAMA
de jong dukeStrona główna > Informacje z kraju > Przystąp do Polskiego Stowarzyszenia Vendingu
27.09.2016
Przystąp do Polskiego Stowarzyszenia Vendingu!

Polskie Stowarzyszenie Vendingu jest jedyną organizacją reprezentującą interesy branży vendingowej w Polsce. Stowarzyszenie pomaga rozwiązywać problemy branży, reprezentuje ją w kontaktach z organami władzy państwowej i samorządowej. Misją Stowarzyszenia jest rozwijanie oraz promowanie nowoczesnej formy sprzedaży towarów i usług za pośrednictwem automatów sprzedających poprzez pomoc i wspieranie odpowiednimi środkami zrzeszonych członków oraz współpracę ze wszystkimi podmiotami zainteresowanymi rozwojem rynku vendingowego w Polsce.

Dołącz do PSV!

Istotą działań PSV jest integracja i promocja branży vendingowej w Polsce oraz zwiększanie świadomości społecznej w zakresie vendingu, aby utrzymać optymalne warunki do dynamicznego rozwoju vendingu. Stowarzyszenie nieustannie monitoruje sytuację prawną i reaguje na potencjalne problemy i bariery.

Przystępując do Polskiego Stowarzyszenia Vendingu aktywnie wspierasz wspólny wysiłek, którego ostatecznym celem jest dobro wszystkich podmiotów działających w branży. Jako członek organizacji masz stały i pełny dostęp do informacji i analiz dotyczących vendingu, otrzymujesz oferty i zapytania handlowe kierowane do biura PSV, ale przede wszystkim masz realną możliwość współkształtowania standardów branżowych i rynkowych.

Działalność statutowa PSV

Działalność Polskiego Stowarzyszenia Vendingu prowadzona jest na wielu różnych obszarach. Poniżej krótka charakterystyka aktywności PSV oraz korzyści dla członków organizacji:
 • Utrzymywanie stałego kontaktu z organami władzy państwowej i samorządowej; ułatwianie tego kontaktu firmom współpracującym z PSV. W ramach współpracy z instytucjami państwowymi Stowarzyszenie identyfikuje i rozwiązuje wspólne dla branży problemy, a także otrzymuje od urzędów wiążące informacje przydatne w prowadzeniu działalności.
 • Współtworzenie standardów i wspomaganie rozwoju vendingu poprzez upowszechnianie zasad i korzyści wynikających z odpowiedzialnego podejścia do biznesu vendingowego (kwestie ekologii, higieny, zdrowej konkurencji, prospołecznego podejścia itp.).
 • Przekazywanie Członkom Stowarzyszenia informacji oraz komentarzy prawnych dotyczących branży. Częściowe informacje umieszczane są również na stronach internetowych PSV, a Członkowie mają do nich stały dostęp.
 • Monitorowanie rynku vendingowego w innych krajach, co pozwala na poznanie trendów i rozwiązań nieznanych jeszcze w Polsce, a cenionych za granicą. W ten sposób Członkowie PSV mają możliwość szybszego wprowadzenia sprawdzonych i korzystnych metod oraz narzędzi w swoich przedsiębiorstwach.
 • Organizacja konferencji i szkoleń dla przedsiębiorców prowadzących lub zamierzających prowadzić działalność w vendingu (Członkowie Stowarzyszenia uczestniczą w nich nieodpłatnie bądź opłacają niewielką część kosztów).
 • Upowszechnianie ofert i zapytań handlowych kierowanych na adres PSV wśród Członków Stowarzyszenia, co daje im możliwość przeprowadzenia opłacalnej transakcji handlowej bez konieczności poszukiwania klienta.
 • Członkowie PSV mogą wpływać na główne kierunki prac oraz uczestniczyć (czynnie lub biernie) w wyborach władz stowarzyszenia.

Korzyści dla Członków Wspierających PSV

Poza członkostwem zwyczajnym, zainteresowane firmy z branży mogą stać się Członkami wspierającymi PSV. Wiąże się z tym szereg dodatkowych korzyści:
 • Bezpłatne zamieszczanie informacji o produktach oferowanych przez Członka Wspierającego w czasopiśmie „Świat Vendingu” docierającego do większości podmiotów z branży oraz na stronie Stowarzyszenia www.psv.org.pl
 • 10% rabatu na indywidualną reklamę w czasopiśmie „Świat Vendingu”, na stronie PSV oraz w katalogu targowym Vending Poland
 • Rabaty dla Członków Wspierających biorących udział w targach Vending Poland.
 • Promowanie logotypu Członka Wspierającego na stronie głównej www.psv.org.pl, w czasopiśmie „Świat Vendingu” oraz innych materiałach informacyjno-marketingowych.
 • Raz na kwartał bezpłatny newsletter z ofertą Członka Wspierającego do bazy kontaktów Polskiego Stowarzyszenia Vendingu.
 • Rabaty dla Członków Wspierających biorących udział w warsztatach, szkoleniach, konferencjach oraz akcjach marketingowych organizowanych przez Polskie Stowarzyszenie Vendingu

Wydarzenia organizowane przez PSV

Jednym z ważniejszych obszarów aktywności PSV jest organizacja wydarzeń skupiających przedstawicieli branży z kraju i zagranicy. Odbywające się co dwa lata branżowe targi Vending Poland są w całości owocem wysiłku władz i pracowników PSV. Stowarzyszenie bierze również udział w międzynarodowych spotkaniach branżowych różnego typu, jako oficjalna reprezentacja naszego kraju.

Targi Vending Poland

Targi vendingowe są doskonałą okazją do zapoznania się ze specyfiką branży, ofertą głównych producentów i aktualnymi trendami. Jedyne w Polsce targi branży vendingowej organizowane są przez PSV. Pierwsza edycja targów miała miejsce w 2005 roku. Kolejne przyciągały coraz więcej wystawców i obecnie targi Vending Poland uzyskały status znaczącego wydarzenia branży vendingowej w tej części Europy.

Galeria zdjęć z Targów Vending Poland 2016 > > >

Warsztaty vendingowe

W czerwcu 2015 roku Polskie Stowarzyszenie Vendingu zaprosiło operatorów vendingowych i serwisantów automatów na warsztaty poświęcone podniesieniu jakości vendingu. Po krótkim wprowadzeniu w zagadnienia związane z podnoszeniem jakości w vendingu, nastąpiła część praktyczna w formie warsztatów i prezentacji produktów zwiększających efektywność pracy serwisantów i poprawiających jakość oferowanych przez operatorów usług.

Spotkania robocze dot. planowanych zmian przepisów prawnych

Polskie Stowarzyszenie Vendingu bierze aktywny udział w konsultacjach aktów prawnych (ustaw, rozporządzeń) dotyczących branży. Przykładem mogą być działania w sprawie Rozporządzenia o tzw. śmieciowym jedzeniu lub bardzo gorący ostatnio temat fiskalizacji branży vendingowej. W obu tych przypadkach Stowarzyszenie organizowało spotkania podmiotów z branży oraz prowadziło regularną korespondencję z parlamentarzystami i przedstawicielami strony rządowej.

Kontakt

Aby uzyskać więcej informacji o działalności Polskiego Stowarzyszenia Vendingu i korzyściach z członkostwa zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z biurem PSV:

kontakt@psv.org.pl

882 942 487vending world Pizzomatic
Skomplikowany i drogi automat przygotowuje pizzę od podstaw


CZYTAJ DALEJ
---------------------------------------

Baleriny w pudełku
Lekkie damskie buty z modyfikowanych automatów do papierosów


CZYTAJ DALEJ
---------------------------------------

Vending po hiszpańsku
250 nowoczesnych automatów vendingowych na jednym tylko lotnisku w Madrycie.


CZYTAJ DALEJ

REKLAMA
reklama

REKLAMA
schodolazy


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Home | Informacje z kraju | Informacje ze świata | Ciekawe produkty | Targi vendingowe | ABC vendingu | Katalog firm | System Nayax | Kontakt
© Copyright Portal Vendingowy